Zapytanie ofertowe na organizację konferencji promocyjnej w ramach projektu „Platformy Startowe: Connect” wraz z zapewnieniem usług cateringowych na terenie miasta Rzeszów.

Serdecznie zapraszamy do składania ofert na organizację konferencji promocyjnej w ramach projektu „Platformy Startowe: Connect” wraz z zapewnieniem usług cateringowych na terenie miasta Rzeszów.

Zał 1 – Formularz ofertowy

Zał 2 – Oświadczenie – warunki

Zał 3 – Oświadczenie o braku powiązań

Zapytanie ofertowe