Wybór Wykonawcy na usługi doradcze w zakresie pełnienia funkcji Opiekuna Startup

Wybór Wykonawcy na usługi doradcze w zakresie pełnienia funkcji Opiekuna Startup dla podmiotów inkubowanych w ramach projektu Platforma Startowa: CONNECT

Protokół z wyboru oferty