Wybór Wykonawcy na obsługę prawną

Wybór Wykonawcy na obsługę prawną dla nie więcej niż 9 podmiotów inkubowanych w ramach projektu Platforma Startowa: CONNECT

Protokół z wyboru oferty