Wybór Wykonawcy na obsługę księgową

Wybór Wykonawcy na obsługę księgową dla nie więcej niż 9 podmiotów inkubowanych w ramach projektu Platforma Startowa: CONNECT.

Protokół z wyboru oferty.