Wybór Wykonawcy na doradztwo podatkowe

Wybór Wykonawcy na doradztwo podatkowe dla nie więcej niż 9 podmiotów inkubowanych w ramach projektu Platforma Startowa: CONNECT

Protokół z wyboru oferty