Wejdź w 2017 rok na fali wzrostu konkurencyjności i efektywności energetycznej

Przełom roku 2016/2017 przynosi nowe możliwości dotacyjne dla przedsiębiorców z województwa lubelskiego.

W ramach Działania 3.7 RPO WL Wzrost konkurencyjności MŚP średnie przedsiębiorstwa mogą liczyć na dofinansowanie nawet w wysokości do 3 milionów złotych. Firmy zaliczające się do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw mogą z kolei pokryć swoje zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej w ramach Działania 5.1 RPO WL Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw.

wzrost konkurencyjności mśp

Działanie 3.7 RPO WL, Wzrost konkurencyjności MŚP

Cel: zwiększenie konkurencyjności, produktywności, wydajności pracy oraz skali prowadzonej działalności dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, w tym m.in. poprzez wsparcie inwestycyjne przeznaczone na realizację wyników prac badawczych.

Dla kogo: średnie przedsiębiorstwa.

Na co:

 • Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej/usługowej istniejącego przedsiębiorstwa.
 • Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie produktów/ usług uprzednio nieoferowanych.
 • Stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego oraz nowych lub ulepszonych produktów/usług.
 • Zastosowanie nowoczesnych technologii – rozwój produktów i usług opartych na TIK.
 • Wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej, np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu.
 • Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu stymulowanie dostosowania istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej.

Maksymalna wartość dofinansowania: 3 000 000 zł.

Poziom dofinansowania: 60%.

Kiedy: nabór grudzień 2016 / styczeń 2017.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w prezentacji dostępnej pod tym linkiem.

wzrost efektywności energetycznej

Działanie 5.1 RPO WL, Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw

Cel: pokrycie zapotrzebowania na ciepło i energię elektryczną dzięki zwiększeniu efektywności energetycznej w zakresie ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody oraz oświetlenia pomieszczeń.

Dla kogo:

 • spółki prawa handlowego,
 • MŚP,
 • podmioty wdrażające instrument finansowy.

Na co:

 • Przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji obiektów w przedsiębiorstwach.
 • Wdrożenie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa.
 • Systemy zarządzania energią (jako element projektu).
 • Projekty dotyczące redukcji ilości strat energii, ciepła, wody, w tym po-zwalająca na odzysk i ponowne wykorzystanie ciepła odpadowego.
 • Projekty dotyczące zastosowania energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii.
 • Budowa i przebudowa instalacji OZE.
 • Przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie.

Maksymalna wartość dofinansowania:

 • Firmy z sektora MŚP: 1 500 000 zł.
 • Firmy spoza sektora MŚP: 3 000 000 zł.

Poziom dofinansowania:

 • Mikroprzedsiębiorstwa: 65%.
 • Średnie przedsiębiorstwa: 55%.
 • Duże przedsiębiorstwa: 45%.

Kiedy: od 18.11.2016 do 31.01.2017.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w prezentacji dostępnej pod tym linkiem.

Dlaczego warto nam zaufać?

Mamy wysoką skuteczność w pisaniu wniosków. Dowód? W ramach Działania 1.2 RPO WL Badania celowe aż 5 zakwalifikowanych projektów były naszego autorstwa, a 2 zostały najwyżej ocenione (sprawdź tutaj).

Zapytaj o przygotowanie wniosku

5.1 RPO WL

Łukasz Gołąbek

Wiceprezes Zarządu

e-mail: lukasz.golabek@netrix.com.pl

tel.: 663 623 003

3.7 RPOWL

Kinga Słomka

Specjalista ds. projektów

e-mail: kinga.slomka@netrix.com.pl

tel.: 537 995 301

Zapisz

Zapisz