Modelowanie procesów biznesowych pod kątem wdrożenia rozwiązań informatycznych

Celem modelowania procesów biznesowych pod kątem wdrożenia rozwiązań informatycznych jest usprawnienie działalności podmiotu.

W ramach usługi przeprowadzane jest mapowanie procesów biznesowych organizacji z wykorzystaniem notacji BPMN 2.0 pod kątem wykorzystania narzędzi teleinformatycznych. Następnie przeprowadzane jest modelowanie procesów, mające na celu ich optymalizację. W wyniku przeprowadzonej usługi podmiot zyskuje pewność, że optymalnie wykorzystuje w swojej działalności operacyjnej posiadane zasoby ICT. Dodatkowo przedsiębiorca otrzymuje rekomendacje dotyczące dalszego rozwoju infrastruktury ICT.

Usługa jest szczególnie polecana dla podmiotów które:

  1. Przygotowują się do wdrożenia nowego systemu ERP lub Workflow.
  2. Chcą się upewnić, że posiadana infrastruktura ICT jest wykorzystywana w sposób optymalny.
  3. Mają problemy z dostosowaniem metodologi pracy do wykorzystywanego systemu informatycznego.