Optymalizacja procesów biznesowych pod kątem outsourcingu

Analiza, mapowanie oraz modelowanie procesów biznesowych to szansa na usprawnienie i optymalizację działalności przedsiębiorstwa. Dzięki skorzystaniu z usługi przedsiębiorca otrzyma możliwość optymalizacji kosztów działalności poprzez outsourcing procesów biznesowych. Celem usługi jest taki dobór procesów podlegających outsourcingowi, który zmaksymalizuje oszczędności, a zarazem nie utrudni prowadzenia działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.

Modelowanie procesów biznesowych pod kątem outsourcingu obejmuje takie obszary, jak: informatyka, obsługa kadrowa i administracyjna, obsługa księgowa, analiza i kontroling, produkcja, logistyka i transport oraz remonty i utrzymania.