Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania

Doradztwo przy pozyskiwaniu źródeł finansowania to możliwość uzyskania kompleksowo przygotowanych dokumentów aplikacyjnych o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych.

Na podstawie analizy profilu działalności oraz potrzeb przedsiębiorstwa jesteśmy w stanie zagwarantować doradztwo w doborze odpowiedniej metod finansowania. Pomagamy w przygotowaniu wniosków, biznesplanów oraz studiów wykonywalności. Monitorujemy również proces przygotowania aplikacji.

Usługa obejmuje pozyskiwanie funduszy z takich źródeł jak:

 1. Fundusze Europejskie na poziomie krajowym:
  1. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – PO WER;
  2. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – PO IR;
  3. Regionalne Programy Operacyjne – RPO;
  4. Program Polska Wschodnia – PO PW;
  5. Program Operacyjny Polska Cyfrowa – PO PC;
 2. Fundusze Europejskie na poziomie międzynarodowym – Horizon 2020 oraz COSME;
 3. Fundusze Krajowe na działalność B+R – Bon na Innowacje, granty NCBR oraz NCN;
 4. Kredyty komercyjnej (bankowe) oraz pożyczki (w tym współfinansowane ze środków Europejskich);
 5. Fundusze Venture Capital oraz Seed Capital.