Pozyskanie dotacji na działalność inwestycyjną

Perspektywa finansowa na lata 2014-2020 stwarza bardzo dobre warunki dla rozwoju przedsiębiorstw. Jednym z priorytetów polityki europejskiej jest wzrost konkurencyjności gospodarek krajowych, co ściśle wiąże się z poprawą kondycji finansowej polskich firm a także stworzeniem dogodnych warunków do inwestowania w sektorze MŚP.

W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych wsparciem objęte są innowacje w przedsiębiorstwach. Firmy będą mogły otrzymać dofinansowanie na innowacyjność m.in. na tworzenie warunków infrastrukturalnych dla prowadzenia działalności B+R, wdrażanie innowacyjnych produktów lub usług będących wynikami własnych lub nabytych prac badawczych. Ponadto, przedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie w zakresie działań inwestycyjnych, których celem jest promowanie przedsiębiorczości, w głównej mierze poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz wspieranie tworzenia nowo powstałych firm. Możliwe jest uzyskanie dotacji m.in. na opracowywanie, wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, zakup prac badawczo-rozwojowych, internacjonalizację przedsiębiorstw, ochronę patentową a także na rozbudowę firmy, która dąży do wprowadzenia na rynek nowych produktów oraz zainwestowania
w nowoczesne maszyny czy sprzęt.

Netrix Group pozyskuje dofinansowanie na projekty inwestycyjne związane z inwestycjami, których celem jest wprowadzenie innowacji w przedsiębiorstwach, wprowadzanie do oferty nowych produktów oraz komercjalizację działalności B+R. Nasza firma zajmuję się uzyskaniem dotacji na realizację projektów inwestycyjnych zarówno na poziomie regionalnym, jak i krajowym.

Dobra pozycja firmy bezpośrednio wiąże się z koniecznością podejmowania coraz to nowych inwestycji oraz wyzwań. Jeżeli są Państwo zainteresowani zdywersyfikowaniem oferty w prowadzonej działalności, umocnieniem pozycji rynkowej albo poszerzeniem oferty produktowej to zapraszamy do kontaktu. Proponujemy doradztwo w zakresie możliwości otrzymania dofinansowania oraz kompleksowego opracowania wniosku
o dofinansowanie wraz z załącznikami.