Pozyskanie dotacji na badania i rozwój (B+R)

Pozyskanie dotacji na badania i rozwój (B+R) to jeden z najważniejszych priorytetów dotacji unijnych na lata 2014-2020.

Nowa perspektywa finansowa niesie ze sobą bardzo dobre warunki dla rozwoju działalności badawczo-rozwojowej a także transferu wiedzy do przedsiębiorstw. Dla firm inwestujących w prace badawczo-rozwojowe, potrafiących współpracować z uczelniami wyższymi, instytutami badawczymi nadchodzi czas olbrzymich możliwości. W najbliższych latach wsparcie na B+R będzie ponad dziesięciokrotnie większe, niż było w poprzedniej perspektywie finansowej 2007-2013. Istotnym aspektem stanie się zrozumienie nowych zasad podziału dotacji unijnych, umiejętność oceny innowacyjności swoich pomysłów (w tym szansy na pozyskanie pomocy publicznej), jak również sprawne przeprowadzenie samego procesu aplikacyjnego. Wsparcie na tego typu projekty  można uzyskać zarówno w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Regionalnych Programach Operacyjnych,  programach finansowanych przez NCBR, jak i w ramach programów europejskich, np. Horyzont 2020.

W związku z powyższym oferujemy Państwu kompleksowe opracowanie aplikacji o dotację w ramach programów poziomie regionalnym oraz krajowym. Zakres naszych usług obejmuje m.in.: wsparcie przy tworzeniu koncepcji projektu, koordynowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwem a jednostką badawczą, stworzenie projektu ( wniosek wraz z załącznikami), kompletację wymaganej dokumentacji do podpisania umowy, zarządzanie projektem na etapie jego wykonania.

Naszą specjalnością stało się finansowanie projektów B+R. Tym bardziej satysfakcjonuje nas nasza skuteczność w pozyskiwaniu dofinansowania na projekty badawczo-rozwojowe oraz wysokie pozycje na listach rankingowych zrealizowanych przez nas projektów.