Doradztwo we wdrożeniu innowacji

innowacje-doradztwo

Innowacje – doradztwo we wdrożeniu

Doradztwo we wdrożeniu innowacyjności to usługa mająca na celu rozwój przedsiębiorstwa poprzez poprawę istniejącego bądź wdrożenie nowego produktu lub usługi.

Usługa obejmuje wdrożenie procesu, metody marketingowej oraz organizacyjnej w zakresie zasad działania przedsiębiorstwa, organizacji miejsca pracy lub relacji z otoczeniem. Przedsiębiorcy otrzymują szczegółowe informacje oraz procedury, dzięki którym jeden podmiot będzie w stanie powielać pracę innego podmiotu lub stosować rozwiązania będące w posiadaniu innego podmiotu. Doradztwo pozwala też na wdrożenie nowych, indywidualnie zaprojektowanych rozwiązań na potrzeby innego podmiotu.

Zakres doradztwa we wdrożeniu innowacji:

 • Analiza alternatywnych ścieżek rozwoju poprzez wdrażanie innowacji
 • Uszczegółowienie i ocena wybranej ścieżki rozwoju związanej z wdrażaniem innowacji
 • Przygotowanie szczegółowego modelu finansowego dla opracowywanej lub wdrażanej innowacji Konsultacja w zakresie selekcji innowacyjnych pomysłów
 • Poszukiwanie i nawiązanie kontaktu z dostawcą lub odbiorcą innowacyjnej technologii
 • Pomoc w procesie przygotowania i przeprowadzenia negocjacji z dostawcą lub odbiorcą innowacyjnej technologii
 • Doradztwo w procesie przygotowania/weryfikacji i zawarcia umowy pomiędzy dostawcą i odbiorcą innowacyjnej technologii
 • Identyfikacja i mapowanie kluczowych procesów biznesowych związanych z wdrażaniem innowacji, ich modyfikacja i optymalizacja
 • Pomoc w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej/technicznej niezbędnej do wdrożenia innowacji Opracowanie szczegółowego planu wdrożenia innowacji
 • Analiza ryzyka wdrożenia innowacji
 • Doradztwo i pomoc w opracowaniu i wdrożeniu pilotażowym innowacji
 • Doradztwo, pomoc i szkolenia w pełnym wdrożeniu innowacji
 • Analiza wpływu wdrożenia innowacyjnej technologii na środowisko naturalne
 • Doradztwo w zakresie rozwoju zasobów ludzkich związanych z wdrażaniem innowacji
 • Doradztwo w zarządzaniu własnością intelektualną, w tym w zakresie ochrony praw własności intelektualnej,  badania stanu techniki i czystości patentowej
 • Monitorowanie i ocena efektów wdrożenia innowacji
 • Opracowanie strategii marketingowej dla wyrobu lub usługi będącej przedmiotem wdrożenia innowacyjnej technologii
 • Pozostałe uzasadnione doradztwo niezbędne do wdrożenia innowacji technologicznej.

Realizacja

Doradztwo we wdrażaniu innowacji jest merytorycznym i kompleksowym wsparciem w procesie wdrażania w Twojej firmie rozwiązań o charakterze proinnowacyjnym. Aby wszystkie wdrażane innowacje były trafione, zalecamy przeprowadzenie wcześniej audytu innowacji, aby zarekomendować najlepsze, dopasowane do indywidualnych potrzeb Twojej firmy rozwiązania.

Wszystkie usługi doradcze dostosowane są do Twoich konkretnych potrzeb i wymagań jako przedsiębiorcy. Na całą usługę składa się szereg wybranych przez Ciebie komponentów dostępnych z wypunktowanej powyżej listy. Spokojnie, nie musisz wybierać wszystkich, wystarczą tylko te, które uważasz za najbardziej potrzebne.

Po naszej stronie leżą również wszelkie działania, które mają za zadanie doprowadzić do osiągnięcia celu usługi, czyli wdrożenia innowacyjnego rozwiązania technologicznego w Twojej firmie.

Rezultaty

Doradztwo we wdrożeniu innowacji w rezultacie doprowadzi Cię do podjęcia współpracy z innym podmiotem, w tym np. jednostką naukową, co poskutkuje opracowaniem wyłącznie na Twoje potrzeby innowacyjnego rozwiązania. Rezultatem może być również nabycie od innego podmiotu, w tym w szczególności jednostki naukowej, innowacyjnego rozwiązania bądź prawa do jego wykorzystywania w prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej. Owym innowacyjnym rozwiązaniem może być np. maszyna lub urządzenie.

Skorzystaj z dotacji na Audyt Innowacyjności