Innowacje – doradztwo we wdrożeniu

innowacje-doradztwo

Doradztwo we wdrożeniu innowacyjności to usługa mająca na celu rozwój przedsiębiorstwa poprzez poprawę istniejącego bądź wdrożenie nowego produktu lub usługi.

Usługa obejmuje wdrożenie procesu, metody marketingowej oraz organizacyjnej w zakresie zasad działania przedsiębiorstwa, organizacji miejsca pracy lub relacji z otoczeniem. Przedsiębiorcy otrzymują szczegółowe informacje oraz procedury, dzięki którym jeden podmiot będzie w stanie powielać pracę innego podmiotu lub stosować rozwiązania będące w posiadaniu innego podmiotu. Doradztwo pozwala też na wdrożenie nowych, indywidualnie zaprojektowanych rozwiązań na potrzeby innego podmiotu.

Zakres doradztwa we wdrożeniu innowacji:

 • analiza alternatywnych ścieżek rozwoju,
 • uszczegółowienie wybranej ścieżki rozwoju,
 • opracowanie szczegółowego modelu finansowego,
 • analiza scenariuszy i czynników jakościowych dla modelu finansowego,
 • identyfikacja możliwych do wdrożenia technologii,
 • poszukiwanie i nawiązanie kontaktu z dostawcą technologii,
 • wsparcie w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej,
 • przygotowanie negocjacji z dostawcą technologii,
 • wsparcie w procesie negocjacji z dostawcą technologii,
 • końcowa weryfikacja kształtu umowy,
 • wsparcie w przygotowaniu umowy,
 • opracowanie szczegółowego planu wdrożenia,
 • analiza ryzyka wdrożenia,
 • wsparcie w pilotażowym wdrożeniu rozwiązania,
 • wsparcie we wdrożeniu pełnego rozwiązania,
 • analiza wpływu wdrożenia na środowisko naturalne,
 • wsparcie w projekcie rozwoju zasobów ludzkich,
 • stworzenie systemu motywacyjnego,
 • wsparcie zarządzania własnością intelektualną,
 • przygotowanie strategii zarządzania własnością intelektualną.

Realizacja

Doradztwo we wdrażaniu innowacji jest merytorycznym i kompleksowym wsparciem w procesie wdrażania w Twojej firmie rozwiązań o charakterze proinnowacyjnym. Aby wszystkie wdrażane innowacje były trafione, zalecamy przeprowadzenie wcześniej audytu innowacji, aby zarekomendować najlepsze, dopasowane do indywidualnych potrzeb Twojej firmy rozwiązania.

Wszystkie usługi doradcze dostosowane są do Twoich konkretnych potrzeb i wymagań jako przedsiębiorcy. Na całą usługę składa się szereg wybranych przez Ciebie komponentów dostępnych z wypunktowanej powyżej listy. Spokojnie, nie musisz wybierać wszystkich, wystarczą tylko te, które uważasz za najbardziej potrzebne.

Po naszej stronie leżą również wszelkie działania, które mają za zadanie doprowadzić do osiągnięcia celu usługi, czyli wdrożenia innowacyjnego rozwiązania technologicznego w Twojej firmie.

Rezultaty

Doradztwo we wdrożeniu innowacji w rezultacie doprowadzi Cię do podjęcia współpracy z innym podmiotem, w tym np. jednostką naukową, co poskutkuje opracowaniem wyłącznie na Twoje potrzeby innowacyjnego rozwiązania. Rezultatem może być również nabycie od innego podmiotu, w tym w szczególności jednostki naukowej, innowacyjnego rozwiązania bądź prawa do jego wykorzystywania w prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej. Owym innowacyjnym rozwiązaniem może być np. maszyna lub urządzenie.

Skorzystaj z dotacji na Audyt Innowacyjności