Doradztwo biznesowe

doradztwo-biznesowe

Doradztwo biznesowe, czyli innymi słowy asysta w prowadzeniu działalności gospodarczej, to usługa mająca na celu wsparcie procesu rozwoju przedsiębiorstwa. Dzięki dokładnemu rozpoznaniu specyfiki funkcjonowania firmy oraz planu funkcjonowania, jak również identyfikacji potrzeb i obszarów problemowych, Twoje przedsiębiorstwo będzie w stanie osiągnąć jeszcze lepsze wyniki biznesowe, niż dotychczas.

Na podstawie wcześniej przeprowadzonej diagnozy potrzeb biznesowych gwarantowane jest wsparcie w postaci doradztwa w zakresie rozwoju firmy w zidentyfikowanych obszarach. Doradztwo obejmuje m.in. takie obszary, jak marketing, organizacja przedsiębiorstwa, finanse, czy wymogi formalno-prawne. Oferowane jest też doradztwo przy rejestracji działalności gospodarczej.

Usługa skierowana jest do już istniejących przedsiębiorstw jak i do osób fizycznych, które chcą założyć działalność gospodarczą.

Diagnoza potrzeb biznesowych

Na tym szczeblu nasi konsultanci przeprowadzając szczegółową analizę potrzeb rozwojowych twojego przedsiębiorstwa. Pod uwagę bierzemy nie tylko dane i charakterystykę prowadzonej działalności, ale też identyfikujemy wskazane lub zgłoszone przez Ciebie potrzeby oraz problemy. Analiza przebiega w oparciu o wywiad z przedsiębiorcą lub na podstawie wykazanej dokumentacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej.

Sama analiza to jednak nie wszystko. Otrzymujesz dodatkowo rekomendacje rozwiązań w analizowanych obszarach oraz wybór najistotniejszych z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorstwa działań wraz z uzasadnieniem.

Wsparcie doradcze

Mamy dla Ciebie 5 obszarów, w ramach których możesz liczyć na merytoryczne doradztwo biznesowe.

Wymogi formalno-prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej wynikające z podstawowych dokumentów o prowadzeniu działalności gospodarczej

Ciesz się kompleksowym i bieżącym wsparciem w zakresie wywiązywania się z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy. Podpowiemy, jak prawidłowo składać dokumenty do ZUS i Urzędu Skarbowego, pouczymy Cię o obowiązkach dla przedsiębiorcy wynikających z licencji, pozwoleń, patentów, umów, czy decyzji administracyjnych i wielu innych.

Marketing przedsiębiorstwa

W zakresie działań marketingowych udzielimy Ci konsultacji dotyczących przygotowywania skutecznych strategii marketingowych w oparciu o marketing MIX, czy analizę SWOT. Podpowiemy, jak tworzyć unikalne i przyciągające opisy produktów i usług, jak również przyjrzymy się wspólnie czynnikom zewnętrznym i wewnętrznym wpływającym na strategiczną pozycję firmy. Dowiesz się o budowaniu pozytywnych relacji z klientami, podwykonawcami, jak i poznasz siłę nowych technologii w marketingu.

Organizacja przedsiębiorstwa

Przyjrzymy się nie tylko organizacji Twojej pracy jako przedsiębiorcy, ale i temu, w jaki sposób dobierasz personel i zarządzasz czasem. Doradzimy, jak dzielić obowiązki i odpowiedzialności, jak planować i organizować pracę. Pouczymy Cię o skutkach prawnych prowadzenia działalności gospodarczej oraz podpowiemy jak skutecznie korzystać z e-usług dostępnych na platformie ePUAP, czy z podpisu elektronicznego i profilu zaufanego ePUAP. Poznasz polecane i sprawdzone systemy zarządzania przedsiębiorstwem, najlepsze metody zarządzania, jak i systemy wspomagające zarządzanie czy prowadzenie spraw finansowo-księgowych.

Finanse przedsiębiorstwa

Udzielimy merytorycznych i wyczerpujących konsultacji w zakresie optymalnych form finansowania Twojej firmy. Jesteśmy też w stanie pomóc w opracowaniu kosztorysu danego przedsięwzięcia, czyli ustalić koszty, przychody i źródła finansowania. Pomagamy w zastosowaniu fundamentalnych narzędzi służących do zarządzania finansami poprzez planowanie przepływów pieniężnych, kosztów i controllingu. Jeżeli chcesz, możemy również pomóc w zarządzaniu kapitałem obrotowym dzięki wskazaniu, jak zachować bezpieczny poziom należności, zobowiązań, zapasów i gotówki. Możesz ponadto skorzystać z konsultacji z zakresu zasad i potencjalnych korzyści z pozyskiwania krótkoterminowych, średnio i długoterminowych źródeł finansowania oraz porównania tychże źródeł ze względu na korzyści ekonomiczne.

Rejestracja działalności gospodarczej

Jeżeli chcesz uniknąć błędów już na samym starcie, będziesz mógł skonsultować u nas profil zakładanej działalności, formy opodatkowania, czy uzyskać wsparcie w zakresie wypełnienia wniosku o rejestrację w CEIDG lub o wpis do KRS. Pomagamy też przy dokumentach składanych przy rozpoczynaniu działalności, w tym również przy dokumentach rejestrujących do ZUS i Urzędu Skarbowego. Pouczymy Cię o obowiązkach dla przedsiębiorcy wynikających z licencji, pozwoleń, patentów, umów, jak i decyzji administracyjnych i wielu innych.