Doradztwo w zakresie efektywności energetycznej

Doradztwo w zakresie efektywności energetycznej to usługa, która ma na celu rozwój przedsiębiorstwa poprzez poprawę sposobu zarządzania energią (głównie elektryczną oraz cieplną).

Dzięki usłudze przedsiębiorcy dokonają optymalizacji zużycia energii, ograniczą koszty jej pozyskiwania oraz poprawią system zarządzania energią. To również możliwość zwiększenia przychodów, wyeliminowania strat energii oraz przeobrażenia się firmy w bardziej przyjazną środowisku naturalnemu.

Doradztwo przebiega na poziomie dwóch etapów, podczas których następuje rozpoznanie specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstwa w zakresie wykorzystywania energii oraz identyfikację obszarów problemowych.

Skorzystaj z dotacji na doradztwo w zakresie efektywności energetycznej