Doradztwo w procesie informatyzacji

Celem usługi jest wsparcie we wdrożeniu rozwiązań ICT do działalności jednostki lub przedsiębiorstwa. Wspieramy naszych klientów w opracowaniu wymagań funkcjonalnych oraz technicznych niezbędny do rozpoczęcia procesu informatyzacji. Dokonujemy kompleksowego modelowania procesów biznesowych, przy wykorzystaniu BPMN 2.0,  w stanie bieżącym jak i docelowym, który ma zostać uzyskany poprzez zastosowanie narzędzi informatycznych. Nadzorujemy proces wdrożenia po stronie klienta zapewniając, iż dostarczone rozwiązanie będzie stanowiło odpowiedź na realne potrzeby biznesowe.

Posiadamy znaczne doświadczenie w nadzorze nad procesami informatyzacji przedsiębiorstwa, placówek ochrony zdrowia oraz jednostek sektora finansów publicznych.