CSR

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

opracowanie strategii CSR

 

Świadczymy doradztwo biznesowe w zakresie opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa uwzględniających elementy i zasady społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), w szczególności zasady odnoszące się do przejrzystych praktyk biznesowych.

Strategia rozwoju CSR

Uwzględnia m.in. (poza elementami strategii rozwoju przedsiębiorstwa odnoszącymi się do produktu, ceny, promocji, dystrybucji i komunikacji) takie elementy jak m.in.:

  • analiza interesariuszy i ich oczekiwań;
  • analiza czynników ryzyka w zakresie społecznego zaangażowania;
  • określone zasady, cele i sposoby ich realizacji związane z inwestowaniem w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacjami z interesariuszami;
  • niezbędne rozwiązania organizacyjno-procesowe, uwzględniające zwiększone inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska i relacje z interesariuszami.

Korzyści

Opracowanie i efektywne wdrożenie strategii rozwoju uwzględniającej aspekt CSR może przynieść firmie wiele wymiernych korzyści, do których należą:

  • zapewnienie zrównoważonego, realizowanego w perspektywie długoterminowej, rozwoju przedsiębiorstwa;
  • uzyskanie optymalizacji kosztów operacyjnych;
  • zwiększenie odporności przedsiębiorstwa na sytuacje kryzysowe;
  • wzrost lojalności i zaufania ze strony klientów, kontrahentów i pozostałych interesariuszy;
  • pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników, wzrost zaangażowania kadry;
  • silniejsza pozycja firmy przy wnioskowaniu o dotacje (np. działanie 3.7 RPO WL –  Wzrost konkurencyjności MŚP).

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Instytucja Otoczenia Biznesu Netrix Group sp. z o.o.

ul. Związkowa 26
20-148 Lublin

 

Paweł Matuszewski
Starszy konsultant
tel.: +48 536 263 003
e-mail: pawel.matuszewski@netrix.com.pl

Zapisz