Audyt wzorniczy

Celem audytu wzorniczego jest analiza działalności przedsiębiorstwa pod względem jego potencjału i potrzeb wzorniczych.

Audyt wzorniczy obejmuje analizę wzorniczą przedsiębiorstwa w zakresie:

 • oferty produktowej;
 • modelu biznesowego;
 • technologii;
 • struktury organizacyjnej;
 • procesów komunikacji;
 • strategii marketingowej;
 • zdefiniowania i charakterystyki klientów i konkurencji oraz kluczowych w kontekście beneficjenta trendów branżowych;
 • potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania wzornictwem;
 • analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego przedsiębiorstwa.

Na podstawie audytu wzorniczego zostaje opracowana strategia wzornicza, stanowiąca ocenę stanu wzornictwa w przedsiębiorstwie. Strategia wzornicza to przede wszystkim rekomendacje w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa w połączeniu z rozwojem wzornictwa.

Strategia wzornicza zawiera następujące elementy:

 • ogólną charakterystykę przedsiębiorstwa zawierającą analizę wzorniczą w zakresie produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem, działań marketingowych;
 • ogólny opis otoczenia przedsiębiorstwa w zakresie designu zawierający m.in. informacje odnośnie charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów, opis trendów rynkowych;
 • kluczowe trendy branżowe, społeczne i technologiczne o dużym potencjale wpływu na rynek, na którym działa przedsiębiorstwo;
 • ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w przedsiębiorstwie oraz jego potencjału w tym zakresie;
 • zdefiniowanie problemów i barier w zakresie rozwoju wzornictwa w przedsiębiorstwie;
 • rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla rozwoju przedsiębiorstwa.

Współpracując z ekspertami z dziedziny wzornictwa, analizy trendów branżowych, optymalizacji procesów biznesowych oraz  wdrażania nowych produktów i usług na rynek,  gwarantujemy realizację usługi  wzorniczej w sposób profesjonalny i kompleksowy.