Unieważnienie postępowania ofertowego na usługi doradcze w zakresie pełnienia funkcji Opiekuna Startup

Ze względu na stawiane zarzuty o występowaniu powiązań pomiędzy Zamawiającym a Wybranym wykonawcą, mając na uwadze zasadę „czystych rąk” Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie ofertowe nr 4/Connect/2016.