Trwa nabór do 2.3.1 PO IR Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

osrodek-innowacji

Trwa nabór w ramach poddziałania 2.3.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP. Projekt zakłada dofinansowanie usług doradczych w zakresie innowacji oraz usług wsparcia innowacji. Nabór wniosków potrwa do 31 marca 2017 r.

Dla kogo?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Na co?

W ramach projektu dofinansowane będą:

usługi doradcze w zakresie innowacji (doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone),

usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji (udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikacja jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów, procesów i usług).

Cel

Rozwój oferty proinnowacyjnych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu (IOB), które wspierają MŚP w procesie opracowania i wdrożenia innowacji produktowych lub procesowych o charakterze technologicznym, realizowanych w obszarach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS).

Do świadczenia usług finansowanych w ramach niniejszego poddziałania uprawnione są podmioty akredytowane przez Ministerstwo Gospodarki.

Rezultatem realizacji usług proinnowacyjnych powinien być rozwój działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjności przedsiębiorstw.

Finansowanie

Maksymalny poziom dofinansowania Wartość wydatków kwalifikowalnych projektu
Koperta 15 województw Koperta mazowiecka
Mikroprzedsiębiorstwo  

70%

 

Min. 50 000 zł

Maks. 420 000 zł

Małe przedsiębiorstwo
Średnie przedsiębiorstwo

Kiedy?

Termin składania wniosków: do 31 marca 2017 r.

Jesteś zainteresowany?

Zapytaj o przygotowanie wniosku lub skontaktuj się z naszymi konsultantami, aby uzyskać więcej informacji.

Michał Mścichowski

Małgorzata Krupa

Jakub Główka

+48 536 419 704
jakub.glowka@netrix.com.pl