Szkolenia dofinansowane w Bazie Usług Rozwojowych

szkolenia dofinansowanie

Pragniemy poinformować Państwa o uruchomieniu usług szkoleniowych w ramach Bazy Usług Rozwojowych, które przewidują możliwość dofinansowania.

Zainteresowani mogą wybierać spośród następujących usług szkoleniowych:

Zarządzanie zespołem

Grupa docelowa: pracownicy zarządzający grupą ludzi.

Celem usługi jest podniesienie jakości zarządzania zespołem oraz wzrost jakości satysfakcji z wykonywanej pracy. Szkolenie zorientowane jest także na wzrost skuteczności podejmowanych działań.

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in. o efektywnych stylach zarządzania, jak i nabędą umiejętności w zakresie motywowania pracowników. Ponadto osoby uczestniczące w szkoleniu nauczą się, jak tworzyć konstruktywną informację zwrotną oraz rozwiną dotychczasowe zdolności komunikacyjne. Celem edukacyjnym jest także rozwój umiejętności delegowania zadań oraz rozwój wrażliwości na potencjał tkwiący w zespole.

Zapisz się na szkolenie: uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

Zarządzanie relacjami z klientem kluczowym

Grupa docelowa: handlowcy.

Celem usługi jest budowanie trwałych relacji z klientami kluczowymi.

Podczas szkolenia uczestnicy nabędą umiejętności w zakresie negocjacji, sprzedaży, komunikacji i budowania trwałych relacji. Szkolenie uczy także, jak identyfikować kluczowych klientów oraz zwraca uwagę na elementy wspomagające proces negocjacji, takie jak mowa ciała, autoprezentacja, bariery komunikacyjne, czy przekaz.

Zapisz się na szkolenie: uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

Komunikacja z klientem, obsługa klienta

Grupa docelowa: pracownicy zajmujący się kontaktem z klientem.

Celem szkolenia jest podniesienie jakości obsługi klienta oraz satysfakcji z wykonywanej pracy. Dodatkowo szkolenie zorientowane jest na wzrost liczby pozytywnie rozwiązanych spraw, jak i budowanie pozytywnego wizerunku firmy.

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak trafnie diagnozować potrzeby klienta, jak również nauczą się, w jaki sposób obsługiwać klienta na profesjonalnym poziomie. Szkolenie zwraca także uwagę na techniki wykorzystywane do obniżania napięcia związanego z pracą z drugim człowiekiem.

Zapisz się na szkolenie: uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

Komunikacja w firmie

Grupa docelowa: pracownicy niskiego, średniego i wysokiego szczebla.

Celem szkolenia jest usprawnienie przepływu informacji, podniesienie jakości wykonywanej pracy oraz zmniejszenie liczby pomyłek i nieporozumień w codziennej pracy.

Dzięki szkoleniu uczestnicy zdobędą cenną wiedzę w zakresie dokładnego przekazywania informacji, co w rezultacie przełoży się na efektywną pracę całego zespołu. Uczestnicy rozwiną także umiejętności w zakresie jasnego i wiarygodnego przekazywania informacji. Celem edukacyjnym jest również wzrost efektywności pracy poprzez konstruktywne budowanie relacji ze współpracownikami, podwładnymi i przełożonymi.

Zapisz się na szkolenie: uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

Inteligencja emocjonalna w biznesie

Grupa docelowa: pracownicy niskiego, średniego i wysokiego szczebla, zarządzający zespołami; osoby, których praca zakłada kontakt z ludźmi.

Cel szkolenia to wzrost efektywności i motywacji zespołu.

W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę o emocjach i ich roli w kształtowaniu relacji, jak również nauczą się rozpoznawać emocje oraz właściwie nimi zarządzać. Cennym elementem szkolenia jest także nabycie umiejętności przewidywania zachowań na podstawie emocji. Zajęcia uczą ponadto, jak konstruktywnie wyrażać emocje w relacjach biznesowych.

Zapisz się na szkolenie: uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

Asertywność

Grupa docelowa: pracownicy niskiego, średniego i wysokiego szczebla.

Celem szkolenia jest zwrócenie uwagi na obniżenie napięcia i poprawę atmosfery w relacjach pracowniczych. Szkolenie zorientowane jest ponadto na podniesienie jakości i wydajności pracy.

Dzięki szkoleniu uczestnicy nauczą się asertywnej komunikacji, rozwiną umiejętności stawiania granic i obrony siebie, jak również dowiedzą się, jak konstruktywnie wyrażać uczucia. Ponadto szkolenie uczy tworzenia konstruktywnych informacji zwrotnych oraz aktywnego i stanowczego odmawiania.

Zapisz się na szkolenie: uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

Asertywna obsługa klienta

Grupa docelowa: pracownicy niskiego, średniego i wysokiego szczebla.

Celem szkolenia jest nie tylko podniesienie asertywnych zachowań pracowników, ale również i obniżenie napięcia i wypalenia zawodowego. Ponadto uczestnicy dowiedzą się, jak podnieść wydajność i jakość swojej pracy.

Szkolenie pozwala poznać techniki współpracy z trudnymi klientami, panowania nad emocjami jak i asertywnej odmowy. Celem edukacyjnym jest także nabycie umiejętności stawiania granic i obrony siebie.

Zapisz się na szkolenie: uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

Zobacz wszystkie szkolenia

Aktualna lista wszystkich usług szkoleniowych znajduje się w Bazie Usług Rozwojowych: uslugirozwojowe.parp.gov.pl.

Zapisz