Sięgnij po dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

dotacje

1.4 RPO WP Wsparcie MŚP

Działanie 1.4 „WSPARCIE MŚP”

Poddziałanie 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020

MŚP mogą liczyć na inwestycje niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów albo usług. Preferencje zostaną przyznane dla MŚP wdrażających rozwiązania będące wynikiem prowadzonych własnych prac B+R, w tym współfinansowanych w ramach RPO WP 2014-2020.

W ramach poddziałania 1.4.1. „Dotacje bezpośrednie” firmy we wczesnej fazie rozwoju świadczące usługi drogą elektroniczną mogą skorzystać również z dofinansowania na zakup produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług, w tym oprogramowania Comarch ERP. Zainteresowani wsparciem w tym zakresie mogą dowiedzieć się więcej pisząc na adres: erp@netrix.com.pl.

Więcej szczegółowych informacji uzyskają Państwo na dedykowanej podstronie lub od naszego konsultanta.

Łukasz Gołąbek
Wiceprezes Zarządu

tel. +48 663 623 003
lukasz.golabek@netrix.com.pl