Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP. Ośrodek innowacji

osrodek-innowacji

Zostaliśmy akredytowanym ośrodkiem innowacji!

Miło nam poinformować, że z dniem 9 lutego bieżącego roku nasza firma Netrix Group uzyskała akredytację Ministerstwa Rozwoju jako ośrodek innowacji. Akredytacja została przyznana dla firm, które świadczą proinnowacyjne usługi dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Ośrodek innowacji

Specjalny system akredytacji powstał z myślą m.in. o Programie Inteligentny Rozwój, w tym w szczególności ma wspierać poddziałanie 2.3.1. „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”. Wnioski mogą składać mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy chcą uzyskać środki finansowe na realizację proinnowacyjnych usług.

Proinnowacyjne usługi

Co kryje się pod pojęciem „proinnowacyjne usługi”?

1) usługi doradcze w zakresie innowacji w rozumieniu art.2 pkt 94 rozporządzenia Komisji nr 651/2014 oznaczające doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone.

2) usługi wsparcia innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 95 rozporządzenia Komisji nr 651/2014 oznaczające udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług, wspierających MSP w procesie wdrożenia innowacji produktowych lub procesowych o charakterze technologicznym, realizowanych w obszarach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji – KIS.

Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Co możemy dla Ciebie zrobić? Poniżej znajdziesz specjalnie przygotowaną fiszkę zawierającą oferty usług proinnowacyjnych.

Pobierz: Usługi proinnowacyjne Netrix Group

 

Listę ogłoszonych ośrodków innowacji możecie Państwo znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju. Jesteśmy jedną z pierwszych tego typu placówek, które rozpoczęły swoją działalność na Lubelszczyźnie.