Dofinansowanie wdrożeń systemów ERP

Przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego stoją przed szansą dofinansowania wdrożeń systemów informatycznych do zarządzania firmą klasy ERP.

warsaw-996626_640

 

Wszytko za sprawą uruchomionego z dniem 31 sierpnia naboru wniosków w ramach Poddziałania 3.1.2 Rozwój MŚP, typ projektu „Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Dla kogo?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Dodatkowym wymogiem jest posiadanie głównej siedziby na terenie województwa mazowieckiego przez minimum 12 miesięcy.

Jakie są kwoty dofinansowania?

 

  • maksymalna wartość dofinansowania: 70 000 zł,
  • maksymalny poziom dofinansowania: 60%.

Jaki jest cel Poddziałania?

Udzielane wsparcie ma na celu podniesienie konkurencyjności firm z sektora MŚP dzięki bonom na doradztwo. Bony przeznaczone są na zakup świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu zewnętrznych usług doradczych o charakterze prorozwojowym.

Usługi doradcze mają na celu:

  • wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw polegające na udzielaniu bonów na doradztwo m.in. w zakresie opracowania strategii, monitorowania biznesu, transferu technologii i prognozowania,
  • przedsiębiorcy w szczególności będą korzystali z zaawansowanych, wyspecjalizowanych usług doradczych, w szczególności wdrożenie nowego produktu/usługi, w tym specjalistyczne usługi laboratoryjne, pomiarowe, diagnostyczne, certyfikacyjne, testowanie produktu, testowanie technologii, usługi usprawniające zarządzanie (optymalizacja procesów logistycznych, automatyzacja obiegu dokumentów), analizy marketingowe, analizy finansowo – ekonomiczne, opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie lub innowacyjne rozwiązania. Wsparcie nie może dotyczyć bieżącej działalności MŚP.

Więcej informacji m.in. o wydatkach kwalifikowanych oraz kryteriach dostępu znajduje się w prezentacji (kliknij tutaj).

Jaki jest termin naboru?

Nabór wniosków trwa od 31 sierpnia do 2 listopada 2016 roku. Przypominamy, że rzetelne napisanie wniosku przez naszych konsultantów oraz jego weryfikacja trwa 4 tygodnie.

Zachęcamy zainteresowane osoby do kontaktu z naszym konsultantem:

Adam Żydzik

 

 

Sprawdź pozostałe dofinansowania ERP: erpdotacje.pl.

 

Zapisz