19 wniosków otrzymało dofinansowanie

Kolejny sukces Netrix Group

2.1-RPOWM

W ramach trwającego do 27 października 2015 roku naboru wniosków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego „2.1 E-usługi / 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza – typ projektów e-zdrowie”, 19 wniosków stworzonych przez Netrix Group otrzymało dofinansowanie.

Wyniki naboru zostały ogłoszone dnia 20 kwietnia 2016 roku przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Wnioski mogły składać podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia, posiadające kontrakt z NFZ. Dofinansowaniu podlegały projekty informatyzacji służby zdrowia (z naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowującej działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa) oraz projekty dotyczące usług online, takich jak: rejestracja wizyt, elektroniczne skierowanie, elektroniczna recepta, elektroniczny dostęp do dokumentacji medycznej.

Serdecznie gratulujemy wnioskodawcom, którzy otrzymali dofinansowanie.

Lista projektów wybranych do dofinansowania dostępna jest na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Zapisz

Zapisz